Broumov Město stromů

Entente Florale Europe

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow
Jste zde: Úvod

Broumov předal štafetu v soutěži Město stromů Uherskému Hradišti

DSC01089Putovní trofej k získanému titulu Město stromů, putovní skleněnou sošku ve tvaru stromu, převzali 6. října v Broumově zástupci moravského Uherského Hradiště, které se stalo vítězem soutěže pro období 2011/2012. Trofej tak putovala z Broumova zpět na Moravu. Prvním Městem stromů se stala Kroměříž a štafetu postupně přebrala města Tachov, Krnov, Havířov a Broumov.

Celostátní soutěž Město stromů každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem Strakonice pravidelně již od roku 2006. Cílem soutěže je motivovat lidi všech věkových skupin, aby se prostřednictvím zajímavých a zábavných aktivit zapojili do zlepšování životního prostředí ve svém městě. V Broumově probíhala kampaň Město stromů od října 2010 do října 2011. Během tohoto období se podařilo uspořádat více než 30 akcí s environmentální tématikou. Některé aktivity se v našem městě dějí tradičně (např. Cesta broumovskými parky nebo Den s Lesy České republiky) jiné se uskutečnily u příležitosti kampaně poprvé (třeba Sportování v Alejce nebo soutěž Rozkvetlý Broumov).

Slavnostní předání symbolického žezla letošnímu vítězi proběhlo v Broumově na závěrečné konferenci kampaně „Broumov – Město stromů 2010 – 2011“. Konference se konala v konferenčním sále Česko – polského infocentra v Broumově za účasti starosty města Broumova pana Milana Kotrnce, ředitele Nadace Partnerství pana Miroslava Kundraty, zástupců měst Uherské Hradiště, Havířov, Strakonice, Nadace Proměny a dalších. Celkem se konference zúčastnilo na sedmdesát delegátů.

 

Starosta Broumova Milan Kotrnec při úvodní řeči poděkoval celému týmu, který se na kampani podílel a ocenil jejich celoroční práci. Poté přišly na řadu příspěvky jednotlivých přednášejících. Téma „Historická sídla – krajinářské úpravy historických měst a jejich úskalí otevřela paní ing. Inka Truxová z Národního památkového ústavu Praha, která hovořila o historickém vývoji zeleně a parků ve městech. Následoval příspěvek architektky ing. Radmily Fingerové o úskalích, která provází nejen projektování, ale i realizace úprav zeleně ve městech. Ve svém příspěvku uvedla soustu příkladů z Broumova, neboť se svojí prací v našem městě již velmi výrazně zapsala (např. při plánování a realizaci Naší Zahrady 2007 a při přípravě rekonstrukce Schrollova parku). Broumova se dotýkal i další příspěvek, který byl v podání projektanta pana ing. Přemysla Krejčiříka, který hovořil o rekonstrukci historického parku Alejka, z pohledu autora projektu zeleně. Rekonstrukce tohoto parku probíhala v letech 2007 – 2010 za významné podpory Nadace Proměny.

Druhou polovinu konference zahájil pan ing. Petr Kuna ze Správy chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Velmi poutavě hovořil o památných stromech a stromořadích našeho regionu. Po krátké přestávce se ke slovu dostal arborista pan ing. Marek Žďárský, se kterým jsme měli tu čest se v Broumově setkat v krátké době již podruhé. Opět velmi zajímavě hovořil o povinnostech vlastníků v péči o dřeviny, o odborném ošetření stromů z pohledu životnosti a bezpečnosti stromů a dalších tématech s tím souvisejících.

Tímto příspěvkem byla ukončena odborná část konference, jejíž témata a průběh hodnotili delegáti jako velmi přínosné. Poté následovaly vstupy týkající se mezinárodní soutěže Entente Florale Europe v podání paní ing. Evy Voženílkové z Ministerstva životního prostředí a národní soutěže Město stromů v podání paní Hany Zuchnické z Nadace Partnerství.

Na závěr tohoto příspěvku proběhlo v režii Nadace Partnerství předání trofeje Město stromů. Starosta Broumova pan Milan Kotrnec předal ocenění místostarostovi Uherského Hradiště panu ing. Stanislavu Blahovi. Poté ředitel Nadace Partnerství, pan Miroslav Kundrata, poděkoval manažerce kampaně paní doktorce Libuši Růčkové za zdárné vedení kampaně Město stromů v Broumově.

Úspěšná kampaň tak pro Broumov skončila. Vyvrcholením ročního projektu byla nominace a úspěšná reprezentace České republiky v mezinárodní soutěži rozkvetlých evropských sídel Entente Florale Europe, ve které město Broumov obdrželo stříbrnou plaketu. Vyhlášení a předání ocenění se v letošním roce konalo ve slovinské Rogašce Slatině 16. září 2011. Originál této plakety je k vidění na Česko – polském infocentru v Broumově.

Broumov je prvním městem Královéhradeckého kraje, které se soutěže zúčastnilo a zároveň desátým českým městem v historii této evropské soutěže. Královéhradecký kraj podpořil průběh kampaně finančním darem ve výši 100 tis Kč.

Za kolektiv projektu „Broumov – Město stromů“ Jana Durdincová