Broumov Město stromů

Entente Florale Europe

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow
Jste zde: Úvod

Stříbrný Broumov v soutěži ENTENTE FLORALE EUROPE – Evropská kvetoucí sídla

Broumov získal prestižní ocenění v mezinárodní soutěži Evropských kvetoucích sídel. Již navždy se zapíše do historie této prestižní soutěže jako sídlo oceněné stříbrnou plaketou, které reprezentovalo Českou republiku v roce 2011. Město Broumov je prvním městem Královéhradeckého kraje, které se soutěže zúčastnilo a zároveň desátým českým městem v historii této evropské soutěže.

Vyhlášení a předání ocenění se v letošním roce konalo ve slovinské Rogašce Slatině v pátek 16.9.2011. Broumov se tak zařadil mezi dalších 17 evropských sídel – měst i obcí, v jejichž silné konkurenci rozhodně nezklamal.

Slavnostní ceremoniál zahájil starosta lázeňského města Rogaška Slatina pan Branko Kidrič, který přivítal všechny delegace měst a vesnic a vyjádřil tu čest s hostováním této nevšední události. Poté stručně popsal historii a současnost svého města, které bylo v roce 2008 oceněno stříbrnou plaketou.

Samotné vyhlášení výsledků soutěže uvedl prezident Asociace evropských kvetoucích sídel, pan Herbert Titz. Ve svém vystoupení se zmínil o historii a vývoji soutěže. O tom, že v dnešní době je toto klání považované za nejuznávanější evropskou soutěž v oblasti životního prostředí a kvality života ve městech a obcích. Ocenil velkou snahu všech letošních soutěžících a vyzval je k dalšímu pokračování jejich náročné a smysluplné práce. Na závěr uvedl pana Cliva Addisona, předsedu mezinárodní hodnotící komise.

Pan Addison promluvil o kritériích hodnocení, o významu jednotlivých plaket a čestných uznání a rovněž ocenil snahu a pohostinnost všech účastníků soutěže. Vyzvedl výjimečnost letošního ročníku ve smyslu velmi kvalitní přípravy všech sídel a neobyčejně silné konkurence zúčastněných měst a obcí – především lázeňských měst a turistických center. Poté přistoupil k vyhlašování výsledků. Postupně zval na podium delegace jednotlivých států v abecedním pořadí. Vyhlášené sídlo představil několika větami s doprovodem promítané obrazové dokumentace.

Broumov přišel na řadu po delegacích Rakouska, Belgie a české - respektive moravské obce Smržice. Oba reprezentanti České republiky za rok 2011 získali stříbrné plakety. Celkem se v letošním ročníku rozdalo 11 stříbrných a 7 zlatých ocenění (podrobný přehled viz příloha). Po skončení vlastního ceremoniálu znovu pan předseda zopakoval, že letošní ročník patřil vůbec k nejkvalitněji zastoupenému ročníku v celé historii soutěže, která probíhá již od roku 1975.

Broumov se delegoval k účasti v soutěži získáním titulu Město stromů pro ročník 2010 – 2011, což je soutěž měst České republiky pořádaná Nadací Partnerství. Nadstavbou této kampaně je možnost zúčastnit se prestižní evropské soutěže rozkvetlých sídel Entente Florale Europe. Účasti na slavnostním ceremoniálu soutěže EFE předcházela návštěva desetičlenné hodnotící komise, která proběhla v pátek 15.7.2011. Komisi byly předloženy podklady k hodnoceným bodům a v šesti hodinách se členové komise seznámili s projekty a aktivitami dokládajícími hodnocené otázky. Od tohoto dne všichni, kdo město Broumov k účasti v soutěži Entente Florale Europe připravovali, netrpělivě očekávali na konečný verdikt. Avšak na výsledek hodnocení si Broumov musel počkat skutečně do večera 16. 9. 2011 na slavnostní vyhlášení výsledků. Napětí bylo veliké, protože před tímto termínem nikdo ze zástupců České republiky v komisi nijak nenapověděl, jak Broumov hodnotící členy komise z celé Evropy zaujal.

Udělení stříbrné medaile v hodnocení je velikým úspěchem, neboť stříbrná medaile znamená „excelentní“. Letošní ročník byl výjimečný i v tom, že nebylo uděleno jediné bronzové ocenění ani čestné uznání, jak tomu bývalo běžně v minulých letech.

Jako pocta všem zúčastněným sídlům, bylo pak v sobotu v poledne na náměstí Pegasus Plaza ve slovinské Rogašce Slatině odhaleno 11 pamětních desek na počest této události. Souběžně probíhala na náměstí European Plaza prezentace všech sídel pod názvem „Rogaška Slatina hostí Evropu“.

Stánek města Broumova přilákal snad nejvíce návštěvníků, kteří měli zájem o propagační brožury, upomínkové předměty a chtěli ochutnat nabízené výrobky: horalské trubičky firmy Stenava CZ pana Janáka z Teplic nad Metují, salám Poličan firmy Pejskar a preclíky z Kvíčerovské pekárny z Police nad Metují, medové perníčky od paní Libuše Fulcové z Křinic a medovinu pana Jiřího Vlka z Vernéřovic. Všechny výrobky z Broumovska návštěvníkům chutnaly, takže rychle ze stánku mizely. Pro delegáty ostatních měst a komisaře pak byly připraveny drobné dárky se zbožím firmy VEBA a Pivovar Olivětín. Broumov tak učinil maximum pro prezentaci regionu v zahraničí.

Čestný patronát nad ceremoniálem Entente Florale Awards 2011 v Rogašce Slatině převzal prezident Slovinska, pan Danilo Türk.

Téměř pětikilogramová STŘÍBRNÁ plaketa dorazila do Broumova v sobotu v podvečer. Její skutečná tíha však bude v následujících měsících a letech ležet na všech občanech města. Za 35 let trvání soutěže EFE získalo toto ocenění v Evropě mnoho města a obcí. Do Broumova přijedou jako turisté lidé, kteří vědí, jak velké ocenění stříbrná plaketa znamená. A Broumov bude v následujících letech dokazovat, že mu toto ocenění náleží právem.

Za kolektiv projektu „Broumov – Město stromů“ a projektu „Entente Florale Europe Broumov 2011“

Jana Durdincová

 

Prostřednictvím tohoto článku bych rád vyjádřil poděkování všem sponzorům, kteří umožnili městu Broumov tuto mezinárodní reprezentaci našeho regionu. Jmenovitě firmě VEBA a.s. Broumov, Pivovaru Olivětín, firmě Stěnava CZ z Teplic nad Metují, Kvíčerovské pekárně z Police nad Metují, firmě PIN studio pana Jana Záliše a paní Libuši Fulcové z Křinic.

 

Milan Kotrnec, starosta Města Broumova

 


Zpráva o vyhodnocení

Ocenění 2011

Účastníci soutěže od roku 1975


Přehled českých reprezentantů

Rok

Reprezentanti za ČR

Ocenění

2002

Vesnice:         Telecí (okr. Svitavy)

Stříbrná medaile

 

Město:            Frýdek – Místek

Bronzová medaile

2003

Vesnice:         Svatý Jan nad Malší (okr. Č. Budějovice)

Stříbrná medaile

 

Město:            Prachatice

Stříbrná medaile

2004

Vesnice:         Únanov (okr. Znojmo)

Stříbrná medaile

 

Město:             Brno

Stříbrná medaile

2005

Vesnice:          Písečná (okr. Ústí nad Orlicí)

 

 

Město:             Litomyšl

Stříbrná medaile

2006

Vesnice:          Svojšín (okr. Tachov)

Bronzová medaile

 

Město:             Plzeň

Stříbrná medaile

2007

Vesnice:          Zálší (okr. Tábor)

Bronzová medaile

 

Město:             Tábor

Stříbrná medaile

2008

Vesnice:          Tvarožná Lhota (okr. Hodonín)

Stříbrná medaile

 

Město:             Kyjov

Stříbrná medaile

2009

Vesnice:          Mořice (okr. Prostějov)

Stříbrná medaile + zvláštní cena poroty

 

Město:             Krnov

Stříbrná medaile

2010

Vesnice:          Studenec (okr. Semily)

Stříbrná medaile

 

Město:             Havířov

Stříbrná medaile

2011

Vesnice:          Smržice (okr. Prostějov)

Stříbrná medaile

 

Město:             Broumov

Stříbrná medaile