Broumov Město stromů

Entente Florale Europe

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow
Jste zde: Úvod

Cesta broumovskými parky v číslech

V sobotu 16. dubna se za krásného slunečného počasí konal výlet broumovskou zelení. Pojďte se s námi podívat na pár čísel, jak se nám odpoledne vydařilo.

Cesta broumovskými parky byl 2. ročník již v loňském roce vydařeného naučného, poznávacího, sportovního a výtvarného putování broumovskými parky a zahradami.

Trasa našeho putování zahrnovala 5 lokalit veřejné zeleně (park Alejka, Klášterní zahradu, Schrollův park, Naší Zahradu 2007 a zahradu u ZŠ Masarykova v Olivětíně) v celkové délce asi 6 km.

Na těchto lokalitách bylo připraveno 11 zastavení s různou tématikou. Ty byly obtížností zaměřeny především na děti prvního stupně ZŠ.

Na první stanoviště v parku Alejka se přišlo zaregistrovat 6 třídních kolektivů (přibližně 90 dětí) a 52 dětí samostatně nebo v doprovodu rodičů.

Pro menší děti bylo zakončení trasy připraveno v Naší Zahradě 2007 (zahrada obklopující DDM Ulita s ZŠ Masarykova). Tuto možnost využilo asi 10% dětí a ostatní pokračovaly Komenského ulicí, Černou stezkou, podél náhonu až k olivětínskému hřišti a odtud do areálu mateřské a základní školy. V této krásné rozlehlé zahradě děti plnily poslední úkoly a všichni společně pak měli možnost posedět u ohně a opékat blíže nezjištěné množství párků.

Na organizaci sobotního odpoledne se podílelo 6 pořadatelských subjektů: DDM Ulita, Město Broumov, Městský úřad v Broumově – odbor životního prostředí, odbor dopravy, Městská policie a ZŠ Masarykova pracoviště Olivětín. A nemalou měrou přispělo 5 partnerů projektu: Agentura pro rozvoj Broumovska, BESIP, EKOKOM, Rodiče olivětínským dětem o.s. a EDUMED s.r.o. Broumov.

Město Broumov podpořilo akci finanční odměnou v celkové hodnotě 6 000 Kč, kterou si mezi sebou rozdělily 3 třídy s nejvyšším procentuálním zastoupením přítomných žáků.

Toto tradiční putování broumovskou zelení bylo uspořádáno u příležitosti Dne Země, dokončeného projektu obnovy parku Alejka* a projektu Broumov - Město stromů 2010 – 2011.

Za realizační tým DDM Ulita a projektu „Broumov – Město stromů 2010 – 2011“ na viděnou ve 3. ročníku Cesty broumovskými parky 2012.

* Obnovu parku Alejka podpořila v letech 2007 až 2010  nadace_promeny

Celý článek...
 

Fotovíkend

V jarním odpoledni 9. března 2011 se uskutečnilo první setkání zájemců o krajinářskou fotografii s členy broumovského fotoklubu. V celkovém počtu deseti nadšenců jsme se, po úvodním zahájení vedené Lenkou Židovou a obhlídce našich fotoaparátů, vydali do terénu. A jestli jste nikdy nebyli na žádném fotoworkshopu, tak jste o něco přišli. Když se deset fotografů toulá stejnou krajinou a tuto pozoruje přes optiku svých fotočoček, tak by se mohlo zdát, že vzniknou fotografie velmi podobné. Ale my jsme se přesvědčili o opaku. Každý z nás našel jiné pohledy a jiné záběry. A protože jsme po celodenní akci usoudili, že vzniklé fotografie jsou publikovatelné, dovolujeme si Vás pozvat na výstavu.

Od pátku 22. dubna ve výstavním sále Klubu ROK  na Masarykově ulici a v recepci DDM Ulita  budou vystaveny naše výsledné fotografie.

Také se těšíme z navázané spolupráce Fotoklubu a DDM Ulita, kterou hodláme nadále rozvíjet a obohacovat třeba o černobílé nadšení Adama Buchty z Ruprechtic, který naše digitální fotografie lehce nakazil potřebou černobílého vidění. Nadšení FOTOAMATÉŘI neváhejte a pojďte příště s námi.

Naše akce podporuje projekt Broumov – Město stromů 2010 - 2011.

Dáša Zbořilová

 

Celý článek...
 

Cesta broumovskými parky

Přijďte si s námi užít sobotní odpoledne 16. dubna při společném výletu broumovskou zelení.

U příležitosti Dne Země, dokončeného projektu obnovy parku Alejka a projektu Broumov - Město stromů 2010 – 2011, jehož cílem je zapojovat občany do dění ve městě, kde žijí, připravil Dům dětí a mládeže Ulita ve spolupráci s městem Broumov druhý ročník výletu nejen pro rodiny s dětmi, ale rovněž mládež a seniory nazvaný Cesta broumovskými parky.

Zábavnou formou projdeme broumovskými veřejnými parky a zahradami, prozkoumáme rozmanitost a rozlehlost veřejné zeleně v Broumově a připomeneme náročnost a udržitelnost jejich současného, mnohdy již rekonstruovaného, stavu.

Rádi bychom Vám nabídli zajímavé sobotní odpoledne s možností pěší turistiky na trati dlouhé přibližně 6 km. Při plnění úkolů na stanovištích v průběhu cesty se setkáte s tématy třídění odpadů, ochranou přírody a lidského zdraví, vhodného chování k veřejné zeleni, dodržování pravidel bezpečnosti silničního provozu a jiné.

Na trasu našeho výletu se můžete vydat v čase mezi 13,00 a 14,30 hod z prostoru letní scény v parku Alejka. Trasa Vás provede přes tento park, který se podařilo městu Broumov zrekonstruovat za velké finanční podpory Nadace Proměny. Dále projdeme Klášterní zahradou, Schrollovým parkem, Naší zahradou 2007 (zahrada okolo DDM Ulita a ZŠ Masarykova) a končit budeme v prostorách zahrady ZŠ a MŠ v Olivětíně. Pro ty, kterým se podaří s námi projít celou připravenou trasou a úspěšně splnit úkoly jedenácti stanovišť, je připravena odměna a párky na opečení. Na závěr posedíme u táboráku a při občerstvení si vzájemně sdělíme dojmy z výletu.

Doufejme, že nás nezradí počasí – to jediné naplánovat nejde - a budeme se těšit na možnost užít si společné jarní sobotní odpoledne v broumovské zeleni.

Realizační tým DDM Ulita a projektu „Broumov – Město stromů 2010 – 2011“

Pořadatelé: DDM Ulita, Město Broumov, Městský úřad v Broumově – odbor životního prostředí, odbor dopravy, Městská policie, ZŠ Olivětín

Partneři:  Agentura pro rozvoj Broumovska, BESIP, EKOKOM, Rodiče olivětínským dětem o.s., EDUMED s.r.o. Broumov

 

Zapojte se s námi do jarního úklidu

V rámci účasti v kampani Broumov - Město Stromů vznikl nápad  uspořádat Jarní úklid - inspirovaný oddílem Junák - Svaz skautů a skautek ČR středisko Broumov, kteří takto činí  každoročně na úseku Pasa - Broumov. Akce bude probíhat v sobotu 9.4. za účasti obcí Božanov, Martínkovice, o.s. Stromodění, Božanovského B-klubu (Ulita) a již tradičně Skautů Broumov.

Na Vaší vlastní zahradě také po zimě uklízíte. Ukliďme i  tu Naši společnou zahradu!“ Přidejte se k tomuto mottu. Jak v malém tak i ve větším měřítku.

Na Vás záleží, který si vyberete úsek, místo nebo cestu. V závislosti na vybraném úseku je nutné sehnat konkrétní lidi, pomocníky či skupinku. Následně je třeba zajistit odvoz sesbíraného odpadu. Myslete prosím na  bezpečnostní vesty na silnici a ochranné rukavice!
Tento termín byl vybrán z důvodu opatrnosti řidičů.

O tento den budou jezdit vozy Ekokomu a odpad posbírají, ale pouze v předem určených lokalitách. V případě zájmu toho svozu,  kontaktujte koordinátora projektu nebo zástupce o.s. Stromodění (www.stromodeni.webnode.cz, 774 682 821).

Prosím (v případě zájmu) o odpověď, abychom Vás mohli uvést v seznamu partnerů.

Také v případě zájmu o vzrostlý strom Dubu letního.

Obec Božanov a Božanovský klub Ulity spolu se Stromoděním v závěru úklidu zasadí vzrostlý strom, a obec Božanov pozve děti na pohár.

Předem se těšíme na čistější okolí - výsledek naší společné činnosti!

Eva Janečková / o.s. Stromodění
 

Strana 4 z 13

Logo projektu

logo_bms

Kontakt

Koordinátorka projektu:
Jana Durdincová
telefon: 739 527 544

Město Broumov
Třída Masarykova 239
55014 Broumov
www.broumov-mesto.cz

znak_broumov

Návštěvnost stránek